Pazarlama danışmanlığı, farklı sektör ve ölçekteki işletmelere pazarlama yönetimini verimli şekilde gerçekleştirebilmeleri için yapılan rehberlik görevidir. Pazarlama danışmanı da bu işi üstlenen ve profesyonel olduğu kabul edilen kişidir. Pazarlama danışmanı yalnız rehberlik yani pazarlama stratejisi ve planı oluşturma kısmında değil, oluşturulan tüm planların takibi ve yürütme aşamasında da yer alır. Dijital ekosistemleri bilmek, teknolojiye ve dijital pazarlama teknolojilerine hakim olmak, dijital dünya trendlerini ve yerel dijital trendleri izlemek pazarlama danışmanının her ölçekteki işletmeye hizmet verebilecek donanımda olmasına yardımcı olur. İhtiyaçları hemen görmek ve doğru araçları önererek işletmeyi hem marka bilinirliği açısından hem de satışlarda olduğundan ileri bir noktaya taşımak ve bunu sürdürülebilir bir sistem haline getirmek pazarlama danışmanının görev ve sorumluluğundadır.

Pazarlama Danışmanı Şirket Bünyesinde Kimlerle Çalışır?

Modern pazarlamanın kurucusu Paul Kotler: “Pazarlama asla yalnızca pazarlama departmanına bırakılmayacak kadar önemlidir.” der.

Bu sözden yola çıkarak düşünürsek; pazarlama danışmanının şirket yönetimi, satış üst yönetimi ve ilgili departmanlar ile yakın çalışması gerektiğini görürüz. İç iletişim, kurumsal iletişim ve insan kaynakları pazarlama danışmanı ile ortak çalışması gereken ekiplerdir.

Peki işleyiş her işletmede böyle mi? Tabii ki değil. Pazarlama danışmanının çalışmalarını hangi kapsamda yürüyeceği her şirketin iç dinamiklerine göre değişmektedir. Ancak ideal olan, başta bahsettiğimiz gibi pazarlama danışmanı ile şirket içindeki birçok departmanın birlikte çalışabilir olmasıdır.

Çünkü pazarlama birçok departman ile koordine çalışması gereken ve işletmelerde kaldıraç görevi yapan birçok önemli işi kapsamaktadır. Örneğin; şirketin bir başarısının duyurusu yapılacak olsun. Kolaymış gibi görünen bu konu, titizlikle yürütülmesi gereken bir süreçtir. Marka kimliğine ve her mecraya ve profile uygun metinlerin yazılması ve her iletişim kanalına uygun tasarımların hazırlanması özelleştirilmiş bir içerik üretim süreci gerektirir. İlk adım olan içerik üretim sürecinden sonra ikinci adım olan bu duyurunun dağıtımı işinin doğru koordine edilmesi, asıl amaca ulaşmak yani duyurunun gerekli kişilere ulaşmasını sağlamak için dikkatle hazırlanması gereken bir süreçtir. Bu öncelikli olarak dağıtım kanallarına karar verme sürecidir.

Duyurunun dağıtımını, sosyal medya, şirket için mail ve CRM datasına mail yolu ile yapacak olalım. 

Sosyal medya kanallarından duyuru yapılması ile şirket içinde duyurunun yapılması ortak hareket gerektiren bir süreç olmalıdır. Sosyal medyada yapılan duyurunun (sosyal medya paylaşımının) linkine iç iletişim duyurusunda yer vermek ve içeriğin dağıtımı konusunda çalışanların katkısının istenmek çok önemlidir. Bu, doğru bir ekosistemde içeriğin yayılmasını sağlayacaktır.

Öte yandan müşterilerin/iş ortaklarının bu başarıdan birebir haberdar edilmesi farklı bir pazarlama iletişim kanalı kullanmayı, bir e-posta sürecini gerektirir. Bu içerik kanalında kullanılan dil farklı olmalıdır. Şu an bahsettiğimiz duyuru sürecinde, satış, insan kaynakları (iç iletişim duyurusu için) ve pazarlamanın birlikte yürütmesi gereken bir süreçtir. Dolayısıyla, pazarlama danışmanının şirket içinde pazarlama ile ilgili tüm ekiplerle iletişimde olması gerekir.

Pazarlama danışmanlığına neden ihtiyaç duyulur?

Pazarlama danışmanlığı ihtiyacı, şirket ölçeğine göre değişen bir durumdur. KOBİ ölçeğindeki, startup veya scaleup ölçekteki şirketler genel olarak maliyetler dolayısıyla bir pazarlama departmanına sahip olamıyor, satış üzerinden bu faaliyeti yürütmeye çalışıyor. Veya pazarlamanın daha operasyonel ve organizasyonel işleri için pazarlama uzmanları çalıştırıyor. Pazarlama çalışanı profili organizasyon ve operasyondan sorumlu oluyor, genelde yaratıcı işlerde 3. parti ajanslarla fikir alışverişi ile çalışıyor. Fakat işletmeler orta ve uzun vadede pazarlama ve pr çalışmalarının profesyonelce yürütülmemesinden kaynaklı olarak marka bilinirliği konusunda sorunlar yaşamaya başlıyor.

Peki bu sorunlar nasıl ortaya çıkıyor? 

Şirketler çok değerli işler yapmış olmalarına rağmen, satışların kapanması aşamasında marka bilinirliği yüksek şirketler işi kazandığı ve bu tekrarlamaya başladığı zaman. Burada şirketler kendini sorgulamaya eksiklerini görmeye başlıyor. İşte tam bu noktada profesyonel bir pazarlama hizmeti almak zorunlu oluyor. Pazarlama danışmanı bu noktada bu tür şirketler için profesyonel bir pazarlamacı istihdam edilmesinden çok daha avantajlı bir durum sağlıyor. Proje bazlı veya sürekli bir pazarlama danışmanı ile çalışmak, farklı sektörlerde ve şirketlerde edinilen deneyimin bir anda şirket bünyesine girmesini sağlıyor. Farklı vizyon ve bakış açısı, hızlı aksiyonlar ve nokta atışı ilerlemeler pazarlama danışmanından beklenen şeyler olmalı. Pazarlama danışmanı tüm bunları sunar ve bunu outsource bir hizmet olarak sunarak işletmeleri maliyet açısından da rahatlatır.

Öte yandan holdingler ve global şirketler de pazarlama ve marka yönetimi konusunda danışmanlık alıyor. Bu danışmanlık daha büyük ölçekte satışların geliştirilmesi, tüm pazarlama sisteminin analizi ve eksiklerin tespiti, tıkanan noktalarda teknoloji konumlandırma önerilerin getirilmesi gibi stratejik hizmet olarak değerlendirilebilir.

Peki ikisinin arasındaki fark nedir?

Küçük ölçekli işletmelerde sıfırdan başlayarak bir pazarlama sistemi kurulması ve işletilmesi ve orta uzun vadede satışlara yansıması söz konusuyken, büyük ölçekli ve global şirketlerde ise temel pazarlama ve markalaşma süreçlerinin çoktan geçildiği, artık pazarlama çalışmalarının sürekli satış rakamlarına etki etmesi söz konusu oluyor. Dolayısıyla farklı ölçekteki firmalarda vereceğiniz danışmanlık kapsamı da değişiyor.

Burada pazarlama danışmanının her ölçekteki firmaya hizmet verebilecek deneyime sahip ve pazarlama dinamiklerinin gelişim sürecine hakim olması, ya da bu vizyonla hareket ederek gelişen teknoloji ile birlikte değişen dinamikleri iyi takip etmesi gerekir.

Şirketiniz için Stratejik Pazarlama Danışmanlığı, şirket içi pazarlama ekibinin eğitimi, junnior pazarlama uzmanı yetiştirme ve kurumsal pazarlama eğtimleri için erengul.aydin@marketingtodolist.com adresinden sorularınızı ve önerilerinizi iletebilirsiniz.

Eren Gül Aydın hakkında

BT şirketlerinin ve satış ve pazarlama profesyonellerinin daha verimli entegre pazarlama ve satış geliştirme stratejisi kazanmalarına yardımcı olan bir Pazarlama Yönetimi Danışmanıyım.

Pazarlama araçlarını, kanallarını ve süreçlerini düzenleyerek pazarlama yönetimini en verimli hale getirmenin yollarını her zaman bulmak istedim ve bun ypmak en büyük hobimdir.

On yılı aşkın süredir birçok farklı teknoloji ve danışmanlık şirketinin pazarlama süreçlerini kolaylaştırdım, sıfırdan pazarlama sistemi kurdum ve işler hale getirdim, yeni mezunları pazarlamacı olarak yetiştirdim, satış ve pazarlama direktörlerinin ve CEO’ların daha doğru pazarlama stratejileri uygulamları için için yol gösterici roller aldım ve bu kurumlara eğitimler verdim.

Bilgi ve tecrübelerimden hem kişisel olarak faydalanmak hem de firmanıza fayda sağlamak istiyorsanız hemen benimle iletişime geçebilirsiniz.  erengul.aydin@marketingtodolist.com

Pazarlama her şeydir ve her şey pazarlamadır.

Regis McKenna, Pazarlamacı

E-Bültenimize üye olun.

İçeriklerimizi takip edin, pazarlama gözünüzü hep açık tutalım.

İletişim ve kampanya duyuruları için Privacy Policy kabul ediyorsunuz.