Pazarlama danışmanlığı, farklı sektör ve ölçekteki işletmelere pazarlama yönetimini verimli şekilde gerçekleştirebilmeleri için yapılan rehberlik görevidir. Pazarlama danışmanı da bu işi üstlenen ve profesyonel olduğu kabul edilen kişidir. Pazarlama danışmanı yalnız rehberlik yani strateji ve plan oluşturma kısmında değil, oluşturulan tüm planların takibi ve yürütme aşamasında da yer alır. Dijital ekosistemleri bilmek, teknoloji ve pazarlama teknolojilerine hakim olmak, dijital dünya trendlerini ve yerel dijital trendleri izlemek pazarlama danışmanının her ölçekteki işletmeye hizmet verebilecek donanımda olmasına yardımcı olur. İhtiyaçları hemen görmek ve doğru araçları önererek işletmeyi hem marka bilinirliği açısından hem de satışlarda olduğundan ileri bir noktaya taşımak ve bunu sürdürülebilir bir sistem haline getirmek pazarlama danışmanının görev ve sorumluluğundadır.

Pazarlama Danışmanı Şirket Bünyesinde Kimlerle Çalışır?

Modern pazarlamanın kurucusu Paul Kotler: “Pazarlama asla yalnızca pazarlama departmanına bırakılmayacak kadar önemlidir.” der.

Bu öğretiden yola çıkarak düşünürsek pazarlama danışmanının şirket yönetimi, satış üst yönetimi ve ilgili departmanlar ile yakın çalışması gerektiğini görürüz. İç iletişim, kurumsal iletişim ve insan kaynakları pazarlama danışmanı ile ortak çalışması gereken ekiplerdir.

Her işletmede böyle mi? Tabiki değil. Pazarlama danışmanının çalışmalarını hangi kapsamda yürüyeceği her şirketin iç dinamiklerine göre değişmektedir. Ancak ideal olan başta bahsettiğimiz gibi pazarlama danışmanı ile şirket içindeki birçok departmanın birlikte çalışabilir olmasıdır.

Çünkü pazarlama birçok departman ile koordine çalışması gereken ve kaldıraç görevi gören birçok işi kapsamaktadır. Örneğin; şirketin bir başarısının duyurusu yapılacak olsun. Kulağa basit gelen bu konu, titizlikle yürütülmesi gereken bir süreçtir. Marka kimliğine ve her mecraya ve profile uygun metinlerin yazılması ve her iletişim kanalına uygun tasarımların hazırlanması özelleştirilmiş bir içerik üretim sürecidir. İkinci etap olan bu duyurunun dağıtımı işinin koordine edilmesi asıl amaca ulaşmak yani duyurunun gerekli kişilere ulaşmasını sağlamak için detaylı bir süreçtir.

Sosyal medya kanallarından duyurunun çıkılması ile şirket içi duyurunun çıkılması birbirini izleyen bir süreç olmalıdır. Sosyal medyada çıkılan duyurunun iç iletişim duyurusunda linkinin verilmesi ve içeriğin dağıtımı konusunda çalışanların katkısının istenmesi çok önemlidir. Bu, doğru bir ekosistemde içeriğin yayılmasını sağlayacaktır. Öte yandan müşterilerin/iş ortaklarının haberdar edilmesi bir e-posta sürecini gerektirir. Burada da kullanılan dil farklı olmalıdır.Şu an bahsettiğimiz duyuru sürecinde, satış, insan kaynakları (iç iletişim duyurusu için) ve pazarlamanın birlikte yürütmesi gereken bir süreçtir.

Pazarlama danışmanlığına neden ihtiyaç duyulur?

Pazarlama danışmanlığı ihtiyacı, şirket ölçeğine göre değişen bir durumdur. KOBİ ölçeğindeki, startup veya scaleup ölçekteki şirketler genel olarak maliyetler dolayısıyla bir pazarlama departmanına sahip olamıyor, satış üzerinden bu faaliyeti yürütmeye çalışıyor. Veya pazarlamanın daha operasyonel ve organizasyonel işleri için pazarlama uzmanları çalıştırıyor. Pazarlama çalışanı profili organizasyon ve operasyondan sorumlu oluyor, genelde yaratıcı işlerde 3. parti ajanslarla fikir alışverişi ile çalışıyor. Fakat işletmeler orta ve uzun vadede pazarlama ve pr çalışmalarının profesyonelce yürütülmemesinden kaynaklı olarak marka bilinirliği konusunda sorunlar yaşamaya başlıyor.

Peki bu sorunlar nasıl ortaya çıkıyor? 

Şirketler çok değerli işler yapmış olmalarına rağmen, satışların kapanması aşamasında marka bilinirliği yüksek şirketler işi kazandığı ve bu tekrarlamaya başladığı zaman. Burada şirketler kendini sorgulamaya eksiklerini görmeye başlıyor. İşte tam bu noktada profesyonel bir pazarlama hizmeti almak zorunlu oluyor. Pazarlama danışmanı bu noktada bu tür şirketler için profesyonel bir pazarlamacı istihdam edilmesinden çok daha avantajlı bir durum sağlıyor. Proje bazlı veya sürekli bir pazarlama danışmanı ile çalışmak, farklı sektörlerde ve şirketlerde edinilen deneyimin bir anda şirket bünyesine girmesini sağlıyor. Farklı vizyon ve bakış açısı, hızlı aksiyonlar ve nokta atışı ilerlemeler pazarlama danışmanından beklenen şeyler olmalı. Pazarlama danışmanı tüm bunları sunar ve bunu outsource bir hizmet olarak sunarak işletmeleri maliyet açısından da rahatlatır.

Öte yandan holdingler ve global şirketler de pazarlama ve marka yönetimi konusunda danışmanlık alıyor. Bu danışmanlık daha büyük ölçekte satışların geliştirilmesi, tüm pazarlama sisteminin analizi ve eksiklerin tespiti, tıkanan noktalarda teknoloji konumlandırma önerilerin getirilmesi gibi stratejik hizmet olarak değerlendirilebilir.

Peki ikisinin arasındaki fark nedir?

Küçük ölçekli işletmelerde sıfırdan başlayarak bir pazarlama sistemi kurulması ve işletilmesi ve orta uzun vadede satışlara yansıması söz konusuyken, büyük ölçekli ve global şirketlerde ise temel pazarlama ve markalaşma süreçlerinin çoktan geçildiği, artık pazarlama çalışmalarının sürekli satış rakamlarına etki etmesi söz konusu oluyor. Dolayısıyla farklı ölçekteki firmalarda vereceğiniz danışmanlık kapsamı da değişiyor.

Burada pazarlama danışmanının her ölçekteki firmaya hizmet verebilecek deneyime sahip ve pazarlama dinamiklerinin gelişim sürecine hakim olması, ya da bu vizyonla hareket ederek gelişen teknoloji ile birlikte değişen dinamikleri iyi takip etmesi gerekir.

Merak ettikleriniz varsa bana contact@marketingtodolist.com adresinden sorularınızı ve önerilerinizi iletebilirsiniz.

Pazarlama her şeydir ve her şey pazarlamadır.

Regis McKenna, Pazarlamacı

E-Bültenimize üye olun.

İçeriklerimizi takip edin, pazarlama gözünüzü hep açık tutalım.

Teşekkürler. Formunuz bize ulaştı.
Bir hata oluştu. Lütfen tekrar deneyin.

İletişim ve kampanya duyuruları için Privacy Policy kabul ediyorsunuz.