Dış Kaynak Olarak Pazarlama Hizmetleri: Pazarlama Danışmanlığı

Yeni kurulan teknoloji start-uplarından kurumsallaşmış yazılım danışmanlığı ve teknoloji şirketlerine odaklı dış kaynak bir pazarlama profesyoneli ile çalışabileceğinizi biliyor musunuz?

CMO ve direktörlük seviyesinde bir pazarlama yöneticisi hizmetini veya bir pazarlama uzmanını kadrolu bir çalışan yerine dış kaynak hizmet olarak işletmelere sunuyoruz.
Sıfırdan marka çalışmasının yapılmasından marka pazarlama stratejilerine, temel pazarlama çalışmalarından büyüme pazarlamasına giden yolculukta şirketlere eşlik ediyor, şirketin bir parçası olarak hareket ediyoruz.
Kadro yok, oryantasyon ve eğitim yok, şirketinizin çalışan sorumuluğu almasına gerek yok.
Defalarca deneyimlenmiş ve başarılı olmuş bir çalışma stilini ve bilişim sektörü know-how’ına sahip bir pazarlama profesyonelini bugün şirketinize kazandırararak şirketiniz için büyük bir adım atabilirsiniz.

Pazarlama çalışmalarını nasıl yapıyoruz?

Pazarlama departmanınız ya da departmanınızda yönlendirici bir rol alarak işinize değer katmak ve bizden sonra ivmelenen bir pazarlama yaratmak hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak için oldukça planlı ve disiplinli çalışır, sorumlusu olduğumuz her konuyu özenle yönetiriz. Amacımız size fazla iş bırakmadan uzmanlığımızı konuşturmak ve en kısa zamanda değişimi gerçekleştirmektir.

Çalışma kapsamımız:

 • Pazar ve Rakip Araştırması
 • Müşteri İncelemeleri
 • Potansiyel Fırsat Araştırmaları
 • Şirketin Kurumsal Kimliğinin İncelenmesi
 • Şirketin Ürün ve Çözümlerinin incelenmesi
 • Marka, Ürün ve Çözüm Konumlandırma
 • Hedef Pazarları Belirleme
 • Pazarlama Stratejisi Belirleme
 • Pazarlama Planı Oluşturma
 • Pazarlama Planı Uygulamasını Gerçekleştirme
 • Verilerle Çalışma Ölçümleri
 • Değerlendirme ve İyileştirme

Kim olduğumuza bir adım daha yaklaşın

İşletmelere pazarlama stratejilerini kurgulamada, bu stratejiler çerçevesinde pazarlama planları yapmada, hedef pazara ve kitleye yönelik tüm alınması gereken pazarlama aksiyonlarının entegre yönetiminde uzman tavsiyesi ve rehberlik sağlayan profesyonelleriz.

Hizmetimizin rolü, işletmelerin mevcut markasını ve pazarlama çabalarını değerlendirmeyi, iyileştirme alanlarını belirlemeyi ve genel pazarlama performanslarını geliştirmek için özel stratejiler geliştirmeyi içerir. Ayrıca, pazarlama kampanyalarının uygulanmasına ve değerlendirilmesine, ölçülmesine ve gerekli iyileştirmelerin yapılmasına yardımcı oluruz.

Konumuz sıfırdan bir marka yaratmaksa en baştan başlarız. Yaratıcı yönümüzü analitik kabiliyetlerimizle birleştirerek değer yaratırız.

Pazarlama hizmetlerimizin kapsamı nedir?

Pazarlama hizmetlerimiz, pazarlama departmanınız yerine çalışmak ya da var olan departmanınızın verimli hale gelmesi için stratejik bir yönetici rolü üstlenmek üzerinedir. Yönetim hizmetlerimizin yanı sıra; pazar araştırması, rekabet analizi, markalaşma, reklamcılık, uçtan uca dijital pazarlama, sosyal medya pazarlaması, içerik oluşturma, kurumsal iletişim ve marka iletişimi, etkinlik yönetimi, video ve prodüksüyon ve daha fazlasını içeren çok çeşitli hizmetler sunabiliriz.

Hizmetlerimizi şirket içi ve yıllara dayalı kaliteli iş ortaklıklarımız aracılığı ile sunarız.

Şirketinizin pazarlama adına ihtiyaç duyabileceği her türlü konuda size en kaliteli çözümü sunmakta iddialıyız.

Şirketiniz neden bir Pazarlama Danışmanına ihtiyaç duyar?

Pazarlama Danışmanlığı ihtiyacının doğmasının ve çoğu zaman da sürekli hale gelmesinin iki önemli nedeni; şirket içinde yeterli uzmanlığın olmaması ve buna bağlı olarak da pazarlamadan beklentilerin karşılanamamasıdır. Detaylı başlıklarla incelemek için aşağıdaki başlıklara göz atın ve işinizin sorunlarına şahit olun.

Pazarlamada üst bir uzmanlıktan ve bilgiden yararlanın.

Şirketler, şirket içi pazarlama uzmanlığından yoksun olabilir veya belirli projeler veya girişimler için özel bilgi gerektirebilir. Pazarlama danışmanları, deneyimlerine ve uzmanlıklarına dayalı olarak değerli iç görüler, rehberlik ve öneriler sağlayabilir.

Sürekli aynı noktadan bakmaktan vazgeçin ve yeni bir kapı aralayın.

Bazen şirketler kendi yöntemlerine çok fazla bağlı  olabilir, bu da durgun veya etkisiz pazarlama çabalarına yol açar. Pazarlama danışmanları dışarıdan bir bakış açısı ve yeni fikirler getirir. Şirketin mevcut pazarlama stratejilerini değerlendirebilir, boşlukları veya iyileştirme alanlarını belirleyebilir ve daha iyi sonuçlar elde etmek için yenilikçi çözümler sunabilirler.

Yükselen profesyonel kaynak maliyetlerini düşürün, profesyonel hizmetten ise vazgeçmeyin.

Çeşitli becerilere sahip tam zamanlı bir pazarlama ekibini işe almak, özellikle küçük veya orta ölçekli işletmeler olmak üzere bazı şirketler için maliyetli olabilir. Pazarlama danışmanlarıyla çalışmak, şirketlerin proje bazında uzmanlaşmış becerilere erişmesine olanak tanıyarak maaşlar, yan haklar ve eğitim maliyetlerinden tasarruf sağlar. Danışmanlar belirli projeler için getirilebilir veya sürekli destek sağlayarak esneklik ve maliyet verimliliği sunar.

Ana işinize odaklanırken pazarlamayı bir uzman yönetsin.

Şirketler, pazarlama faaliyetlerine ayıracak iç kaynaklara veya zaman genişliğine sahip olmayabilir. Pazarlama danışmanları, pazarlama girişimlerini yöneterek, araştırma yaparak, kampanyalar oluşturarak ve stratejiler uygulayarak şirket personelinin yükünü alabilir. Bu, şirketlerin bir yandan danışmanın uzmanlığından yararlanırken aynı zamanda temel iş operasyonlarına odaklanmasına olanak tanır. İşiniz yürürken pazarlamaya ayıramadığınız kaynak ve zamanı profesyonel bir takviye ile çözebilirsiniz.

Pazarlama Danışmanının tarafsızlığını verime dönüştürün.

Dahili ekipler, nesnel karar vermeyi engelleyebilecek önyargılara veya sınırlamalara sahip olabilir. Pazarlama danışmanları, dışarıdan birinin bakış açısına dayalı olarak tarafsız tavsiye ve öneriler sunar. Ayrıca sahip olduğu şirket kültürlerine dair know how ile de farklı deneyim örnekleri içinden en iyisini sunabilir. Şirketin hedefleri ve hedef kitlesi ile uyumlu stratejiler geliştirmek için pazar trendlerini, rakipleri ve müşteri iç görülerini objektif olarak analiz edebilirler.

Pazarlamanın büyük resmine hakim bir Pazarlama Danışmanından şirketiniz de ekibini de yararlansın.

Pazarlama danışmanları genellikle strateji geliştirme, planlama, dijital pazarlama, sosyal medya, içerik oluşturma veya marka oluşturma gibi önemli alanların neredeyse tümüne uzmanlık seviyesinde hakim olurlar. Şirketler, kendi iç ekiplerinin sahip olmadığı bu alanlarda uzmanlığa ihtiyaç duyabilir. Danışmanlar, bu beceri boşluklarını doldurabilir ve özel alanlarda pazarlama etkinliğini artırmak için hedefe yönelik çözümler sağlayabilir.

İşiniz büyürken siz aynı yerde kalmayın.

Büyüme yaşayan veya önemli değişiklikler geçiren şirketler, yeni hedeflerine veya hedef pazarlarına uyum sağlamak için ek pazarlama desteğine veya yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyabilir. Pazarlama danışmanları, değişen koşullara hızla uyum sağlayabilir, hizmetlerini buna göre ölçeklendirebilir ve şirketlerin geçişleri veya genişlemeleri etkili bir şekilde yönlendirmesine yardımcı olabilir.

B2B ve BT Pazarlama alanındaki derin deneyim İşinize ne kazandırır?

Büyüme potansiyeline sahip bir teknoloji ve danışmanlık şirketiyseniz, farklı BT şirketlerinde edindiğimiz deneyim önemli bir katma değer yaratacaktır. Teknoloji bilgimiz, B2B satış pazarlama süreci ve jargon hakimiyetimiz sayesinde sizi hızlı anlamak ve önerilerimizi hızlıca sunmak konusunda rakip tanımıyoruz. Bizi anlamak için bir toplantı yapmanız yeterli!

B2B ve BT Pazarlama alanındaki derin deneyim işinize ne kazandırır?

Büyüme potansiyeline sahip bir teknoloji ve danışmanlık şirketiyseniz, farklı BT şirketlerinde edindiğimiz deneyim size ölçemeyeceğiniz kadar önemli bir katma değer yaratacaktır. Farklı şirketlerden edinilen teknoloji know-howı, şirket kültürü, şirket yapılanmasında en iyi uygulamalar gibi pek çok konuda deneyim sahibi bir danışman, şirketinize yalnızca pazarlama alnında değil genel yönetsel anlamda da öneri getirecek ve bakış açısı kazandıracaktır.

Marketing To Do List, B2B’de derin bir uzmanlığa sahiptir. İşletmelerin bir değer teklifini nasıl ilettiklerini ve aynı zamanda alıcıları karar süreçleri boyunca nasıl etkilediklerini geliştirmeye odaklıyız.

Danışmanlığımızın misyonu:
Şirketinizin varlığını bulunduğu yerden olması gereken noktaya taşımaktır.

İster pazarlama ve marka yönetim faalliyetlerine yeni başlayın, isterseniz pazarlama süreçlerinizde artırımlı iyileştirmelere ihtiyacınız olsun, ister bir start-up ister büyüme evresinde bir şirket olun; danışmanlığımızın misyonu şirketinizin pazarlama ve marka varlığını gerçekleştirmesini sağlamaktır. Bu gerçekleştirme; yeni fırsatları getirecek, satışlarınızı destekleyecek, işinizde büyümenize yardımcı olacak, işinizi müşterilerinize ve potansiyel müşterilerinize daha doğru ve etkileyici şekilde anlatacak.

İşleyen bir pazarlama sistemi, marka varlığı ve satış destekleyici bir pazarlama.

Marka bilinirliğinizden fırsat yaratma sürecinize kadar, B2B pazarlamada tüm kritik noktalara stratejik bir dokunuş için danışmanlık alın.

Bir mail ile görüşme talebinizi iletebilirsiniz.

contact@marketingtodolist.com

Marketing To Do List ve kabiliyetlerimizle İlgili Daha Fazla Bilgi Edinin.

Bizi arayabilirsiniz.

0 (216) 706 79 19

Business93 K:12 D:115
Kadıköy/İstanbul

contact@marketingtodolist.com