From strategy to execution B2B Marketing

We are improving customer development.
We create B2B marketing campaigns to get the right buyers while communicating a clear value proposition. Purchasing efforts are not enough to sustain growth. We connect the dots between marketing and sales to facilitate deceleration.

B2B marketing acceleration using data and insights

While accelerating the acquisition of qualified potential customers, we are also moving quickly to improve the marketing management fundamentals of our customers. Then, we set monthly potential customer acquisition targets, create marketing assets and create a data-based strategy. From there, we launch pilot campaigns and actively measure the results according to comparative evaluations when optimizing, developing and creating.

B2B Marketing Maturity

Our mission is to continuously improve the marketing effectiveness and maturity of our customers. We are improving the conversion and interaction rates of qualified buyers.

Many B2B companies are struggling to get results from their investments in marketing. We are transforming the way companies enter the Sunday market, attract the right audience, convert potential customers and interact with ideal buyers.

B2B Pazarlama Olgunluğu

Misyonumuz, müşterilerimizin pazarlama etkinliğini ve olgunluğunu sürekli iyileştirmektir. Nitelikli alıcıların dönüşüm ve etkileşim oranlarını iyileştiriyoruz.

Birçok B2B şirketi, pazarlamaya yaptıkları yatırımlardan sonuç elde etmek için mücadele ediyor. Şirketlerin pazara girme, doğru kitleyi çekme, potansiyel müşterileri dönüştürme ve ideal alıcılarla etkileşim kurma şeklini dönüştürüyoruz.

Data-driven insights and actions to strengthen marketing strategy.

Our campaigns are powered by insights, iteration and optimization. Our work is guided by business goals, corporate vision and a disciplined methodology.

We support you to integrate marketing analytics with sales CRM systems to better understand and measure conversion potential and identify winning strategies.

Pazarlama stratejisini güçlendirmek için veriye dayalı içgörüler ve eylemler.

Kampanyalarımız içgörüler, yineleme ve optimizasyondan güç alır. Çalışmalarımıza iş hedefleri, kurumsal vizyon ve disiplinli bir metodoloji rehberlik eder.

Dönüşüm potansiyelini daha iyi anlamak ve ölçmek ve kazanma stratejilerini tanımlamak için pazarlama analitiğini satış CRM sistemleriyle entegre etmenizi destekliyoruz.

We transform B2B marketing by focus on growth.

Marketing channel analysis: Collect and compare marketing campaign activity across all channels.

Sales funnel analytics and conversion optimization: Use automation to improve performance across the entire funnel.

From marketing to sales: Track and improve leads with automation to improve lead quality and readiness for purchase.

Goals and predictive analysis: We help customers set and increase their visit/referral/customer monthly goals.

Büyümeye odaklanmak için B2B pazarlamasını dönüştürüyoruz.

Pazarlama kanalı analizi: Tüm kanallarda pazarlama kampanyası etkinliğini toplayın ve karşılaştırın.

Satış hunisi analitiği ve dönüşüm optimizasyonu: Dönüşüm hunisinin tamamı boyunca performansı artırmak için otomasyonu kullanın.

Pazarlamadan satışa : Müşteri adayı kalitesini ve satın almaya hazır olma durumunu iyileştirmek için müşteri adaylarını otomasyonla takip edin ve geliştirin.

Hedefler ve tahmine dayalı analiz: Müşterilerin ziyaret/yönlendirme/müşteri aylık hedeflerini belirlemelerine ve büyütmelerine yardımcı oluyoruz.

What is the difference between a B2B agency and a regular marketing agency?

B2B companies are usually involved in a more complex sales process. B2B expertise is vital in order to create a measurable impact for businesses that sell to other businesses in an evaluation-weighted process. When marketing teams rely on B2C marketing techniques, they often fail to achieve a significant Sunday share, align with sales, engage target purchasing groups, influence business and technical decision makers, and use accurate metrics to measure progress.

Marketing To Do List has a deep expertise in B2B. We are focused on improving how businesses communicate a value proposition and at the same time how they influence buyers throughout their decision-making processes.

Bir B2B ajansının normal bir pazarlama ajansından farkı nedir?

B2B şirketleri genellikle daha karmaşık bir satış sürecine dahil olurlar. B2B uzmanlığı, değerlendirme ağırlıklı bir süreçte diğer işletmelere satış yapan işletmeler için ölçülebilir bir etki yaratmak açısından hayati önem taşır. Pazarlama ekipleri B2C pazarlama tekniklerine güvendiklerinde, genellikle önemli bir pazar payı elde etmekte, satışlarla uyum sağlamakta, hedef satın alma gruplarını meşgul etmekte, iş ve teknik karar vericileri etkilemekte ve ilerlemeyi ölçmek için doğru ölçümleri kullanmakta başarısız olurlar.

Marketing To Do List, B2B’de derin bir uzmanlığa sahiptir. İşletmelerin bir değer teklifini nasıl ilettiklerini ve aynı zamanda alıcıları karar süreçleri boyunca nasıl etkilediklerini geliştirmeye odaklıyız.

Growth Mission:
Marketing To Do List creates a better buyer journey for B2B.

We help B2B companies improve the results of their marketing and inbound sales leads. Our work focuses on potential customer creation and marketing for B2B decision makers. We create result-oriented and scalable B2B marketing programs for companies that want to grow.

As a B2B growth agency, we support growth through content marketing, automation and sales development, social media, advertising and PPC, website design, retargeting and other basic B2B marketing strategies.

We are building a modern marketing System and expanding the Channels of opportunity For B2B companies.

We are building a growth system for marketing and sales success. We power demand creation campaigns, ABM programs, create B2B content, strengthen sales opportunities, create qualified leads, and improve your B2B marketing.

You can send your interview request by e-mail.

contact@marketingtodolist.com

Learn More About the Marketing To Do List and our capabilities.

You can call us.

0 (216) 706 79 19

Business93 K:12 D:115
Kadıköy/Istanbul

contact@marketingtodolist.com