Çevik Pazarlama Rehberi

Dijital teknoloji, pazarlamacılara müşterilerin ihtiyaçlarını çok daha etkili bir şekilde karşılamaları için yenilikçi yollar sağlıyor. Ancak dijitalin sağladığı yeni olanaklardan yararlanmak, yerleşik pazarlama organizasyonlarının çok daha çevik olmasını ve harekete geçmeye hazır olmalarını gerektirir. Başka bir deyişle, hızlı olmaları gerekiyor.

Çevik pazarlama yaklaşımı, yazılım geliştirme sürecinden esinlenmiştir. Yazılım geliştiriciler, ürünleri pazara sunma sürecini hızlandırmak için Çevik yöntemler kullanır. Pazarlamacılar, pazarlama stratejilerini uygulamadan, içerikleri potansiyel müşterilere hızlı bir şekilde ulaştırmaya ve kampanyalarda hangi yaklaşımın en iyi sonuç verdiği hakkında daha fazla bilgi edinmeye kadar bir çok süreci yönetmek için çevik teknikleri kullanabilir.

Çevik pazarlama, pazarlama ekiplerinin içeriği hızlı bir şekilde yayınlamasına ve ardından performansa göre yeniden çalışmasına olanak tanır. Çevik pazarlama ile şirketler, pazardaki değişikliklere yanıt verebilir ve yaklaşımlarını buna göre ayarlayabilir. Kampanyalar ve web siteleri sürekli yenilenmek üzere hızla hayata geçirilebilir.

Pazarlama ortamı hızla değişiyor ve bu, içerik oluşturmaya yönelik geleneksel yaklaşımları da etkisiz hale getiriyor. İçeriğin geliştirilmesi uzun zaman alır ve genellikle içerikler sık sık da revize edilmez. Yani içeriğiniz veya web siteniz yayınlandığında, hedef kitlenizin ihtiyaçları ve ilgi alanları değişmiş olabilir. Oysa çevik bir yaklaşımı benimserseniz asla geride kalmazsınız.

Çevik Zihniyet

Bu yeni pazarlama yaklaşımı hakkında farkındalığın artırılması gerekiyor. Marketing To Do List’in genetiğinde var olan bu yaklaşım, çalıştığım her şirkette hızı ve değişime adaptasyonu ile fark yarattı. Agile metodolojisine geçiş yapmak için şirketlerin pazarlama bakış açılarını değiştirmeleri gerekiyor. Bunun için en önemli görev biz çevik pazarlamacılara düşüyor.

Şirketlerin gelenekselin ve bugüne kadar ki tecrübelerinin çok ötesinde, bildiklerinden çok daha farklı, pratik zekaya sahip, hızlı ve üretken bir pazarlama sürecine sahip olacaklarına inanması başta güç gelebilir; ama onları inandırmak bizim çok zamanımızı almıyor. Ortaya koyduğumuz fikirler ve uygulama süresinin kısalığı iknamızın anahtarı oluyor.

Burada karşılaşacağımız en büyük sorun; geleneksel zihniyetten uzaklaşamayan, kendi kültüründe çeviklik olmayan şirketlerdir. Bu durumda ilk işimiz en zor olandır: Onlara çevik zihniyeti aşılamak. Bu kalıcı kültür ve know-how aktarımı bu şirketlere tam anlamıyla pazarlamada çağ atlatıyor.

Çevik Pazarlama, Geleneksel Pazarlamadan Ne Kadar Farklıdır?

Geleneksel pazarlama süreçleri, katı ve doğrusal bir zaman çizelgesi izler. Pazarlama ekipleri, test etmeden veya ayarlamak için geri dönmeden hedefler belirler ve görevleri birer birer gerçekleştirir. Her adım bir öncekine bağlıdır. Web siteleri gibi büyük projeler birkaç yıl boyunca tekrarlanmayabilir.

Buna karşılık, çevik pazarlama, ekibin geri dönüp bir şeyleri değiştirmesini sağlayan hızlı döngüleri kullanır. Çevik pazarlamanın geleneksel pazarlamaya fark attığı 4 ana başlığa bakalım.

  • Hızlı tempolu

Çevik pazarlama, uzun geliştirme dönemlerinden geçmek yerine, görevleri iki ila dört haftalık kısa sprintlerde tamamlar. Pazarlama ekibi, hedefler belirlemek ve ilerlemeyi kontrol etmek için sık sık toplanır.

  • Hızla Yinelemeli

Ekipler, test edilen ve ayarlanan işletmeyi hızla öne çıkaracak içeriği üretir. Performansı artıran ve müşteri ihtiyaçlarındaki değişikliklere yanıt veren yeni içerik sürümleri oluşturulur.

  • İşbirlikçi

Çevik pazarlama süreci, geleneksel süreçleri ve hiyerarşileri ortadan kaldırır. Küçük bir ekibin tüm üyeleri hesap verilebilirliği paylaşır. Çünkü çevik pazarlamacılar birbirinin işinden de sorumludur. Tüm sonuçlar ortaktır.

  • Test ve Analitik Desteği

Çevik pazarlamacılar, içeriklerinin nasıl performans gösterdiğine dair gerçek zamanlı veriler toplamak için otomasyon platformlarını kullanır. Sık yapılan testler, hangi revizyonların yapılması gerektiğini belirlemek için analiz edilebilecek veriler üretir.

Çevik pazarlamanın geleneksel süreçlere göre birçok avantajı var. Pazarlama ekipleri, Agile metodolojisini kullanarak daha akıllı ve daha verimli çalışır. Bu ekipler ayrıca geleneksel yöntemleri kullananlardan daha iyi ve daha net sonuçlar görüyor.

Sizin çevik pazarlamacınız kim?

Marketing To Do List’i kurmadan önce de bu kavramlar henüz bu kadar bilinmezken de benim çalışma biçimim buydu. Bu hem benimle hem de bilişim sektöründe sürekli yazılımcılarla çalışmış olmamla ortaya çıkan iyi bir formülle ilgili. O nedenle bilişim pazarlamasıyla doğan ve bugün ana uzmanlığı bilişim pazarlaması olan Marketing To Do List’in genetiğinde var olan bu yaklaşım, bizim pazarlamaya bakış açımızı en iyi şekilde tanımlar.

Pazarlama organizasyonunuzu çevik hale getirmek basit bir mesele değildir, ancak oraya ulaşmanın pratik ve etkili bir yolu var: Çevik bir ekip oluşturmak ya da var olan çevik bir ekipten yararlanmak.

Çevik pazarlama rehberimizin ikinci yazısında görüşmek üzere.

Uzmanlığımızdan yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

“Çevik pazarlama ile genelde iyileştirme için sınırlı bir alanı olan, dijital olarak en bilgili pazarlama organizasyonları bile %20 ila 40’lık bir gelir artışı yaşadı.”

McKinsey Company

E-Bültenimize üye olun.

İçeriklerimizi takip edin, pazarlama gözünüzü hep açık tutalım.

İletişim ve kampanya duyuruları için Privacy Policy kabul ediyorsunuz.