Bir marka hikayesinde her zaman önemli bir yeri olan kurum kültürünün, çalışma şeklinin, çalışanların da içinde bulunduğu içeriklerle pazarlama iletişim kanallarından aktarılması Covid-19 döneminde çok daha önemli hale geldi. Çünkü belirsizlik dönemi olan Covid-19 döneminde bu aktarımların hem müşteri güvenini, hem çalışan motivasyonunu hem de toplumun genelinde güven duygusunu arttırma rolü yükseldi.

Pek çok şirkette normal şartlarda bu içeriklerin anlamsız olduğu algısı çok yaygın. Özellikle satış odaklı şirketlerin marka algısını doğru yönetebilmek için yapılması gerekenler ile fırsat yaratmak için yapılması gerekenlerin ayrımını yapmaları çok güç olabiliyor.

Bu ayrımı yapamamanın olumsuz bir sonucu ise; bu ayrımın önemli kesişme noktasında bulunan kurum güveni, marka algısı ve satışın bağlantısını tamamen gözden kaçırıyor olmaları.

Fakat bu belirsizlik dönemindeki şartların, hiç oralı olmasa bile işletmeleri bu içerik pazarlama çalışmalarını görmeye ve uygulamaya ittiğini görüyoruz. Pek çok kurum çalışma şekilleri, çalışan görüşleri, işlerinin genel gidişatı ile ilgili sık sık içerik paylaşımları yaptılar.

Linkedin de bu belirsizlik dönemi ile ilgili olarak yapılan içerik pazarlama çalışmalarını inceleyip, kendi önerilerini de ekleyerek bir kılavuz hazırladı. Bu kılavuzdaki içerikler 3 kısımda kategorize ediliyor: Değişime doğru çalışan yönetimi, güven ile liderlik ve iş devamlılığına adaptasyon. Önceki blogumuzda genel başlıklara göz atabilirsiniz. Bu blogda kılavuzun alt başlıklarına ineceğiz.

 1. DEĞİŞİME DOĞRU ÇALIŞAN YÖNETİMİ İÇERİKLERİ

Özellikle organizasyonun kültürünü güçlendirmek ve çalışanlara güven vermek için doğru kanalları kullanmanın önemi bu dönemde daha belirgin hale geldi. Bu kapsamda paylaşacağınız içeriklerde kurum kültürünüzü, iş verimliliğinizi ve eğitim konusunda yaptıklarınızı paylaşabilirsiniz.

1a. Kurum Kültürünü Aktarın

Uzaktan çalışan teknoloji ekiplerinin bağlı kalması kadar zorlu zamanlarda motivasyonu yüksek tutmak ve ekiplerin gelişmesine yardımcı olmak işletmeler için çok önemli.

Birçok kuruluşun Covid-19 döneminde ve genel değerlendirme ile bakarsak belirsizlik döneminde, sanal toplantılarını veya şirket çapındaki girişimlerin kültürlerini nasıl canlı tuttuğunu paylaştığını görüyoruz.

 • Belirsizlik zamanlarında kurumunuzun kültürü nasıl ön planda tuttuğunu paylaşın.
 • Çalışanlarınızın yeni normale nasıl uyum sağladıklarını vurgulayın.
 • Kuruluşunuzda gerçekleşen yeni sanal toplantılar hakkında bilgi verin.

1b.İş Verimliliğini Aktarın

Bu eşi görülmemiş zamanlarda çalışanların sağlığı, güvenliği ve refahı işletmeler için en büyük önceliktir. Evden çalışan daha fazla insanla şirketler, çalışanlarının üretken ve bağlantıda kalmalarına yardımcı olmaya odaklanıyor.

 • Çalışanların sanal işyerinde nasıl başarılı olduklarını paylaşın.
 • Kesintisiz dijital işbirliği için çalışanlara teşekkür edin.
 • Topluluğunuzun uzaktan çalışmasına yardımcı olacak yeni araçları tanıtın.

1c.Öğrenme

İş gücünün çoğu kişisel ve mesleki hedeflerde ilerleme kaydedecek bilgilere bağlıdır. Eğitim araçlarına ve materyallerine erişimi olan markalar, kitlelerinin uzmanlardan, diğer kişilerden ve işletmelerden öğrenmeye devam edebilmeleri için çevrimiçi içerik barındırmanın yaratıcı yollarını buluyor.

 • Kuruluşunuz veya sektörünüzle ilgili çevrimiçi kurslar alın ve tavsiye edin.
 • Eğitim sektörü raporlarını ve teknik raporlarını paylaşın.
 • Sanal eğitimler verin.

2.GÜVENLE LİDERLİK ETTİĞİNİZİ GÖSTERDİĞİNİZ İÇERİKLER

Şirketinizi neyin yönlendirdiğini gösterin ve kitlenizi ortaya çıkan manzaraya yönelik misyonun bir parçası haline getirin. Bu paylaşım içeriklerinde şirketlerin üst yönetimlerinin yazıları, görüş bildiren video içerikleri öne çıkıyor.

2a.Güvenilir Olun

Bu içerik türünde markalar, müşterilere ve daha geniş topluluklarına eyleme geçirilebilir bilgi sağlamak için yeni yenilikleri, içgörüleri ve en iyi uygulamaları vurgulamaktadır.

 • Yayınlarınızın yorumlarındaki müşterilerle ve çalışanlarla bağlantı kurun.
 • Mevcut zorluklara karşı açık olun, aynı zamanda bu belirsizlik zamanında markanızın nasıl inovasyon yaptığını da gösterin.

2b.Şeffaf Olun

Şeffaflık bir markaya güven getirir. Belirsiz zamanlarda, açıkça bilgi paylaşımı, çalışanlarınızın, müşterilerinizin ve yatırımcılarınızın karar verme konusunda güvende olmasına yardımcı olacaktır.

 • Zorlu konular hakkında doğrudan potansiyel müşterilerle konuşun.
 • İçeriğinizi şekillendirmek için müşterileriniz için en acil konuları anlayın ve bunları paylaşın. Örneğin; destek süreçlerinizin sürekliliğini mi soruyor hemen destek ekibinizden kişisel görüşler ve çalışma şekli devamlılığı ile ilgili içerikler paylaşın.

2c.Kurumsal sorumluluk alın

Şirketler, tıbbi malzeme, giysi yaratmak için ürünleri değiştirmek gibi müdahale çabalarını destekleme yollarına giderek bunları topluma aktarmaktadır. Bunun birçok örneğini de gördük. Türkiyede LCW, Vestel gibi firmalar bu tür çalışmaları ile markalarını gündemde tuttular ve topluma destek oldular. Sektörünüze göre saptayabileceğiniz fayda farklılaşır. Bu alanda kafa yorup nereden dahil olacağınızın yolunu belirleyin.

 • Topluluğunuzu desteklemek için verdiğiniz taahhütleri paylaşın.
 • Zanaat düşünce liderliği sektör trendleri ve markanızın destekledikleri konular hakkında paylaşımlar yapın.

3.İŞ SÜREKLİLİĞİNİ ARTTIRMAK İÇİN ADAPTASYON SAĞLAYAN İÇERİKLER

3a.Üst düzey liderlik

 • İşiniz ve endüstriniz hakkındaki anlatıların kontrolünü elinize alın ve katılım gösterdiğinizi paylaşın.
 • Müşteri topluluğunuz arasında bir bağlılık duygusu oluşturacak paylaşımlar yapın. Örneğin; bir müşteriniz ile sanal toplantınızdan bir kare paylaşın.

3b.Müşteri merkezlilik

 • Müşterileri güncel web siteleri ve içeriklerinizle ilgili olarak bilgilendirin.
 • Müşterilerin etkili bir şekilde desteklenmesi ve onlarla ortak olması için söylediklerini dinleyin ve okuyun, karşılık verecek paylaşımlar yapın.

3c.Güvenlik ve Güvence

 • Mevcut zorlukları ele almak için uygulayacağınız planı adım adım paylaşın.
 • Müşterilerle sanal olarak bağlantı kurun.
 • Web seminerleri yapın, sanal soru-cevap ve paneller yürütün.

Linkedin, bu klavuzu ile mevcut ortamdaki işletmeler için önemli fırsatları ve markaların dış iletişimlerini LinkedIn’de nasıl yönetmeleri gerektiğine dair rehberlik ediyor. Linkedin topluluğunun beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda içeriklerinizi yönlendirmek için nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini raporun tamamı inceleyerek öğrenebilir, içerik stratejinizi Linkedin için oluştururken en doğru kaynakla hareket edebilirsiniz.

Marketing To Do List danışmanlığı, markanızın kitlenizle en doğru şekilde iletişim kurması için sosyal medyayı kullanmasına yardımcı olabilir.

Daha detaylı dijital görünüm analizi için: contact@marketingtodolist.com

“İçerik kral değil, yönetmeyi hedeflediği kişilerin oylarıyla seçilen bir başkan.”
Raheel Farooq, Yazar

E-Bültenimize üye olun.

İçeriklerimizi takip edin, pazarlama gözünüzü hep açık tutalım.

İletişim ve kampanya duyuruları için Privacy Policy kabul ediyorsunuz.